Energeticko informačná hygiena

12. December 2022

Pri meditačnej práci mnoho ľudí buď podceňuje, alebo vôbec nevníma potrebu energeticko informačnej hygieny. Čo je energeticko informačná hygiena? Na čo si dať pri meditáciach pozor?

(Nielen) Pri väčšine funkčných meditačných technikách môže dôchádzať k očiste a teda k vyplavovaniu najrôznejších "negatívnych" energií, emócií a podobne.

Očista sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi - napríklad zosilnenými emóciami (hnev, smútok, radosť,...), či aj fyziologicky (napr. nevoľnosťou, bolesťou...), alebo inak.
"Najbezpečnejšia" môže byť očista v čistej prírode, kde sa zvyknú automaticky dané energie čistiť samotnou prírodou.
Možno aj preto ľudia podvedome radi trávia čas v prírode - pobyt v prírode nám pomáha cítiť sa lepšie, oddýchnuť si, načerpať nové sily atď.
 
No ak sa podobné aktivity a procesy vykonávajú hromadne, môžu vznikať neželané situácie, o ktorých mnoho účastníkov ani nemá potuchy.

Na to, aby sa zabránilo neželaným prenosom "negatívnych" energií či už medzi účastníkmi, alebo medzi účastníkmi a "nevyčisteným" priestorom môže slúžiť práve energeticko informačná hygiena.

Dôležité je pred začatím akejkoľvek meditačnej práce či už v priestore, alebo aj v prírode, najprv daný priestor vyčistiť (napr. vydymovadlom, zámerom,...) a následne sa naladiť na vysoké čisté zdroje energie.

Mnoho terapeutov učí ľudí do seba koncentrovať a načerpávať energiu. Bez toho, aby sa najprv vyladili na nejaký zdroj energie.

Je to podobné, akoby sme mali dlhú slamku, a len tak bez rozmyslu ju ponorili do náhodnej tekutiny a začali ju piť. Bez toho, aby sme si overili, či pijeme čistú vodu, úitkovú vodu, žumpu, fekálie, alebo ešte horšie - nejaké jedy.

Práve preto môže byť vhodné, pred akýmkoľvek čerpaním energie do seba sa najprv "aspoň" v imaginácii vyladiť na čo najčistejší zdroj energie - a tú do seba čerpať. Kto by do seba chcel načerpať odpad a fekálie?


Najjednoduchšou a najspoľahlivejšou metódou očisty či ochrany pred zbytočnými nánosmi môže byť jednoduchá vizualizácia - v predstave sa spojiť/vyladiť na akýsi “najvyšší božský zdroj tej najčistejšej energie” a z neho počas meditácie čerpať energiu (a nie z okolia, ktoré môže byť “zanesené”). 

Takisto môže byť nápomocné v predstave sa “obaliť” takouto božskou energiou/očistným svetlom, ktoré okamžite spáli akékoľvek energie, emócie, ktoré sa pri očiste môžu vyplaviť.

Takto jednoducho sa môže dať zabrániť zbytočným neželaným prenosom “vyčistených” energií, emócií atď.