Solar, osobnosť, zdravé hranice a dosahovanie svojich cieľov

15. Marec 2023

Bez harmonickej, silnej vôle človek ľahko podlieha manipulácii, prípadne ak vôľu nemá zharmonizovanú - sám ostatných manipuluje, využíva, nerešpektuje - a ani si to väčšinou neuvedomuje.