Princip meditace a předpoklady k její realizaci

Princip meditace a předpoklady k její realizaci

04. Október 2022

Krátký návod jak přistoupit k meditaci a učinit ji úspešnou

Meditace je vlastně cílená koncentrace tvé mysli na záměr tvého ducha. A tato
“rozcvička” mysli, je vlastně analogií posilovny. I tvůj duch potřebuje procvičovat své
svaly.
Normálně se to děje automaticky tím, že žiješ a řešíš situace svých dnů, svého
života. Jenže naše životy mají často k ideálu hodně daleko, spousta z nás je někde
“zaseklá” a jakoby se moc nepohybuje a svaly ducha jsou pak ochablé..
Meditací tedy procvičuješ kontrolu své mysli a procvičuješ sílu své koncentrace a
svého ducha. Postupem času zjistíš, že jsi mnohem psychicky odolnější a že
dokážeš jasněji myslet.
Před meditací je vždy vhodné své tělo co nejvíce uvolnit, abys o něm jakoby
nevěděl. Aby se ti nepřipomínalo. Propínací a dechové cviky popsané v jiné kapitole
ti to velice jednoduše umožní. Tím vlastně osvobozuješ svého ducha ze “sevření”
tělem. Indiánští mudrcové často praví : “Duch, který si myslí, že je tělem či
člověkem, trpí.”
Je dobré být v prostředí, které je ti příjemné nebo ideálně v přírodě, ale postupem
času zjistíš, že můžeš být v podstatě kdekoliv a během pár sekund si pořešit “co
potřebuješ”. Princip svobody funguje bez hranic - všude je tvůj domov. Je totiž
neustále v jádru tvého srdce které nosíš stále s sebou.