Speciální techniky k Úplňkovým meditacím

Speciální techniky k Úplňkovým meditacím

29. Jún 2022

Univerzální a jednoduché meditační techniky

SPECIÁLNÍ TECHNIKY:

Pokud si přejete 1.ROZVÍJET SVÉ LÉČITELSKÉ SCHOPNOSTI, 2.ZNÁSOBIT SVOJI SCHOPNOST VCÍTĚNÍ DO JINÝCH BYTOSTÍ, 3. SILNĚJI SE NAPOJIT NA UČITELSKÉ BYTOSTI SVĚTLA, 4. VYČISTIT OBLAST SVÝCH VZTAHŮ, 5. ZBAVIT SE CITOVÝCH BLOKŮ, 6. ZBAVIT SE NEGATIVITY V NĚJAKÉM KONKRÉTNÍM VAŠEM VZTAHU - soustřeďte se během úplňkové meditace na srdeční energetické centrum. Až pocítíte kolem sebe světlo, nadechujte pomalu, dlouze a vytrvale do centra uprostřed hrudi co nejvíc léčivého světla. Snažte se přitom nádechy maximálně zpomalit. Po nádechu uprostřed hrudi vždy světlo chvíli koncentrujte (zadržujte přitom dech). Na výdechu se snažte světlo nechat proudit ze středu hrudi do celého prostoru hrudního koše a skrze stěny těla volně do prostoru kolem. Přitom se vracejte k myšlence, že vaše tělo je obrovské (jeho rozměry je těžké určit, je jakoby elastické) a lehké - lehké doslova jako oblak, nebo jako vzduch. Vracejte se periodicky během těchto "světelných dechů" také k představě, že vaše ruce na nohy jsou průsvitné jako ze skla a jakoby nafouklé, zvětšené. Vnímejte kolem sebe oceán věčnosti, představujte si, že všude ve vás (ve vašem vědomí a ve všech koutech těla) i všude kolem vás se "rozpustil čas". Vnímejte, jak vámi věčnost a nekonečno dech za dechem stále víc prostupují. Pokud chcete, použijte vždy během nádechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "HÓ" a během výdechu v duchu vyslovovaný silový zvuk "SÁ". Tyto "prazvuky" vám pomohou srdeční centrum snadněji aktivizovat a otevřít ho kosmickým energiím. Můžete si představit, že na každém nádechu spolu se světlem nasáváte do středu hrudi "kosmické blaho" a během nádechu ho koncentrujete uprostřed hrudi (jako shluk blaha). Na výdechu nechte toto blaho jako "šumící teplé světlo" vždy prostupovat celým vnitřním prostorem svého těla skrz naskrz.

1. RUŠENÍ OMEZUJÍCÍHO VLIVU:

Pokud se chcete zbavit nějakého omezujícího vlivu, můžete si v jakékoliv chvíli během meditace libovolněkrát vizualizovat, jak se na Vašich rukách nebo nohách rozpouštějí symbolická pouta, jako by se měnila v pěnu nebo v mlhu... Je to jasný signál směrem "nahoru" a Bytosti ho okamžitě zachytí. Jazykem vesmíru jsou vize, barvy a obrazy - a použití SYMBOLU je v meditaci velmi účinné. Vše, co nám "svazovalo ruce" v pracovní oblasti nebo v jiné sféře, se jednoduše ROZPLYNE i ve fyzické realitě, která je pouhým odrazem reality vyšší - energetické a vnitřní.

2. KANÁLY HOJNOSTI

Kosmická energie, která proudí na Zemi skrze "okno" úplňku, může opět dost napomoci otevření "kanálů hojnosti" do Vašeho života, tedy kdo má v současné době hospodářské krize problémy s dostatečným množstvím "směnných symbolů" MEDITUJTE! Všechny problémy jsou virtuální povahy a mizejí z našeho života hned poté, co přeprogramujeme sebe sama. Pokud chcete mít financí opravdu DOST, můžete si během jakékoliv úplňkové meditace v JAKÉKOLIV její fázi libovolněkrát představit, že Vaše nahé tělo je POTŘENO hlavně v oblasti stehen, břicha, chodidel, lýtek (ale v zásadě kdekoliv po svém povrchu) jakoby JEMNÝM ZLATÝM PRACHEM. PCH bude během každé úplňkové meditace opět otevírat kanály hojnosti na základě přímé rady Bytostí, které nás chtějí vidět BOHATÉ, ZDRAVÉ a ŠTASTNÉ.

3. PŘITAŽENÍ KVALITNÍHO PARTNERA

Silné energie, zapojené do úplňkových meditací, mohou ZMĚNIT i dlouhodobé partnerské vztahy - samozřejmě k lepšímu, ale buďte připraveni... To nefunkční může ze vztahu odejít a může přijít něco nového. Energie každé úplňkové meditace může PŘEDEVŠÍM velmi dobře přitáhnout nového partnera na vyšší vibrační hladině, pokud Vy tu svoji, díky energii meditace, zvednete! Pokud je to Vaším záměrem, kdykoliv během telepatické meditace libovolněkrát pomalu vdechněte teplé zlaté světlo do podbřišku a pak, jako byste tamtéž nasávali energii z celého vzdušného prostoru planety Země. Pak v duchu jasně vyslovte: Přibližuji k sobě ideálního partnera (partnerku). Pak pomalu několikrát vdechněte průzračnou duhovou energii do hrudi a větu zopakujte. Bytosti rychle zareagují a "přihrají Vám" vhodnou bytost.

4. ZRUŠENÍ NEFUNKČNÍHO VZTAHU

Pokud se chcete RYCHLE za pomoci Bytostí, monitorujících telepatické meditace, zbavit nefunkčního partnerského vztahu, lze doporučit vizualizaci, kdy se takto rozpouštějí symbolická pouta, která jakoby spoutávají Vaše nohy v oblasti kotníků nebo v kolenou. Pak vší silou náhle přesekněte symbolický most mezi Vámi a nevhodným partnerem paprskem ostrého Bílého Světla a vzápětí naplňte bytost, od níž se odpojujete (na žádoucí úrovni), teplým Zlatobílým Světlem a energií Lásky a v duchu ji ujistěte o Vašem pozitivním vztahu k ní. (Nejvíce se navzájem dlouhodobě svazujeme hustou a negativní energií vzájemných výčitek.)

5. KOSMICKÁ TANTRA

Kosmická tantra zahrnuje techniky PAR EXCELLENCE, pokud existuje nějaká "zkratka" na Cestě k Cíli, pak je to vysoká světelná sexuální magie. Vztahy - partnerské - vznikají na Zemi hlavně tak, že nás navzájem propojí vlákna mezi našimi 2. energetickými centry v podbřišku. Pokud jsou naše vibrace vysoké, dochází k "doplňujícímu" propojení na úrovni srdečního centra (Evropa, rozvinuté země), výjimečně i na úrovni 7. centra - zde lze mluvit o vpravdě kosmické, osudové Lásce a daleko vyšším Sdílení, které se již podobá Prolnutí, což je kosmická forma komunikace našich Bytostných Jader (duší, co překonaly reinkarnační cyklus a astrální prostor). Úplňková meditace (dále "UM") může mocně posílit naši schopnost vyššího partnerského sdílení, což je velice důležité pro naši další evoluci. Na této planetě jsou miliardy párů, které NIKDY nezažily hlubší sdílení. Jsou území, kde dochází JEN k slabému propojení přes 2. centrum (Indie, islámské země, Afrika atd...) Přitom právě partnerský vztah, je-li umocněn a zesílen, může VELMI zvednout celkové vibrační pole planety, a tak zamezit vznikání katastrofických a jinak negativních událostí na jejím povrchu. Stav planety PŘÍMO souvisí s aktivitou našich energetických center!

Pokud znáte ze seminářů techniku přivolání kosmického tantrického partnera, můžete ji během libovolné úplňkové meditace s úspěchem vyzkoušet. Spojení s Bytostí z vyšší dimenze je pro nás vždy maximálně životadárné, osvěžující a akceleruje náš růst. Léčebná a transformující síla "netělesné tantry" je OBROVSKÁ. Partneři si VŽDY předávají energii, jejich biopole se otevírají a spojují se navzájem. Spojením vzniká mocný systém vyššího řádu, který není jen součtem energie partnerů, ale spíše jeho násobkem. Obecně platí, že jeden, který vibruje rychleji, "vytahuje" během spojení toho druhého "nahoru" - tedy zvyšuje i jeho vibrace. Lidské bytosti ovšem vibrují podobným způsobem, zvláště jako partneři, protože "podobné přitahuje podobné". Pokud se spojíme s kosmickou bytostí "andělské" úrovně Bytí, je schopna ovšem naše vibrace zvýšit daleko víc. Předává nám během spojení vlastně "stav svého bytí". Zároveň z nás tato bytost vysává spontánně vše negativní a spaluje to automaticky v sobě již pouhou rychlostí své vibrace. Také nám zcela automaticky dodává velké množství čisté energie, nezatížené lidskými kódy a programy. PROTO jsou tyto formy tantry tak velmi účinné, hlavně co se týká LÉČENÍ a ROZVOJE ESP (mimosmyslového vnímání). Jde o starobylé techniky, jedny z nejstarších na Zemi vůbec. V době Velkého Úpadku (přibližně 10 000 let dozadu až k současnosti) byla většina z nich zapomenuta nebo zdeformována. Kdysi se bytostem z vyšších dimenzí - především v roli tantrických partnerů) říkalo KRSTAHA. To bylo později v době všeobecné nevědomosti zkomoleno do "KRŠNA" a "KRISTUS" (koncovka -us, -os byla přidána ve středomořské oblasti). Přibližný původní význam slova KRSTAHA je "bdíci bytost se silnou vibrací" a bylo vytvořeno podobně jako kabalistické termíny či mantry složením vibračně vhodných zvuků, sloužících jako "klíč", který odemyká spojení...

Pokud budete pracovat s hmotným partnerem, doporučujeme spojit se až po vyladění asi půl hodiny po začátku úplňkové meditace nebo také ještě těsně PO této meditaci. Doporučujeme párům vyzkoušet především metodu stahování energie během sexuálního spojení do oblasti pánve s vizualizací jejího nasávání z nejvyšších oblastí Bytí a z nejsilnějších energetických zdrojů. Ideální je vizualizovat si duhovou, pastelově jasnou nebo neónově zářivou energii, sestupující v proudech, přičemž vaše nádechy tento sestup energie umocňují. Perfektní by bylo alespoň občas své dechy synchronizovat. Energie bude mít během procesu tendenci sama preferovat ty, či jiné barvy. Naplňte pánve zářivou duhovou energií a nechte ji se v pánvi "pohybovat", může mít tendenci se hadovitě kroutit, pulsovat, rotovat, vytvořit duhový "cyklón" atd... Nejlépe během orgasmu a po něm nechte energii prolétnout celým tělem a naplnit Vás až do konečků prstů a vlít se do celého prostoru lebky a vědomí... V této fázi, a také během Vašeho spojení, je užitečné alespoň občas zažít pocit, že Vaše podoby jsou lehké, průtočné (jakoby až duté) a průzračné. Tato technika zrychlí Vaše vibrace a naplní Vás neobyčejnou životadárnou silou. Duhové světlo v sobě obsahuje všechny vibrace a frekvence a každé Vaše energetické centrum bude posíleno, včetně center mimosmyslového vnímání, v dalších dnech bude nadstandartně posílena Vaše intuice a schopnost vizualizace. Váš organismus bude zaplaven harmonizujícími a léčivými kosmickými energiemi, posilujícími imunitní systém, obranyschopnost, vytrvalost a výkonnost v jakékoliv oblasti. Mozek bude pracovat lépe, budete snadněji přijímat data a myslet přesněji a rychleji.

V případě, že chcete otevřít své životy energiím hojnosti, STEJNÝM způsobem vdechujte jemnou zlatavou mlhu (jak je uvedeno výše).

V případě, že chcete výslovně takto v páru naakumulovat léčebnou energii, vsávejte zářivě bílé a bledě modré (jakoby pomněnkové) světlo.

V případě, že chcete prudce "pohnout svými životy" a dosáhnout nějaké rychlé pozitivní změny nebo prostě akcelerovat svůj růst (v libovolné oblasti Vašeho konání či celkově), použijte žhavé zlatobílé světlo.

Energii veďte jakoby shora (hlavně ze začátku). Můžete mít při tom pocit, že nad Vámi pulsuje či vibruje nebo "vře" oblak či oceán světla daného typu. Později můžete mít pocit, že vás zdroj energie přímo obklopí.

Pro ženy je často snazší akumulovat tímto způsobem energii tak, že ji vědomě nasávají skrze vagínu do pánve, jako by procházela shora jejich partnerem (v té chvíli sloužícím jako živá organická anténa), ale během spojení lze energii vést i jakoby ze všech stran přímo do pánve nebo skrz vlastní tělo shora.

6. AKUMULACE LÉČIVE ENERGIE

Pokud chcete akumulovat čistíci, posilující a životadárnou energii (může Vám velmi dobře sloužit celý měsíc!), v jakékoliv fázi meditace doporučujeme vědomě nadechovat energii do pánve s představou, že ji vdechujeme či nasáváme z těch nejvyšších zdrojů a akumulujeme ji v pánvi. Odtud ji během výdechů necháme proudit do celého těla i do lebky a svého vědomí. Energetická centra v oblasti pánve a podbřišku jsou k tomuto "nasávání" všeobecně velmi vnímavá a budou snadno energii akumulovat a jejich vlastní vibrace se zrychlí. Pokud chcete sebe sama či jiné léčit, doporučujeme vtahovat do pánve zářivě bílou a bledě modrou energii a s několika dechy pánev doslova proměnit v kosmický bazén hojivého Světla. Tím si vytvoříte v pánvi silný rezervoár LÉČEBNÉ SÍLY, kterou pak můžete během dalších výdechů v průběhu meditace (ale i dalších dnů, týdnů!) distribuovat do libovolných míst ve svém organismu či vědomí nebo ji můžete vést např. přes paže a dlaně nebo distančně výdechy na dálku či do fotografie do libovolných osob (zvířat, rostlin...). Tato metoda také vyčistí velmi rychle celou oblast Vaší sexuality a partnerských vztahů od nežádoucích kódů a omezujících programů, které mohou mít libovolný původ (nevhodné energie předků, problematické vlivy minulých vtělení, negativní imprinty morfického pole rodiny a výchovy, přejaté cizí myšlenkové formy, astrální paraziti atd...).

7. NAAKUMULOVÁNÍ ENERGIE HOJNOSTI

Pokud chcete naakumulovat energii hojnosti, doporučujeme stejným způsobem vdechovat do pánve jemné zlaté světlo podobné teplé mlze. Následně tuto energii vydechujte jako teplou mlhu do celého těla a vědomí a v duchu ji nechte jakoby zaplavit celý prostor svého života nebo naplnit myšlenkovou formu (záměr), kterou chcete zrealizovat, zhmotnit ve fyzické realitě. Bytosti upozorňují, že se musíme postupně naučit zhmotňovat svá přání, je to součást našeho výcviku na této planetě.

8. "AKCELERACE ŽIVOTA" - PŘIVOLÁNÍ ZMĚN

Pokud chcete mocně akcelerovat svůj celkový "kosmický růst" a vůbec prostě tak říkajíc pohnout svým životem kupředu - stejným způsobem jako v předcházející technice si napumpujte do pánve žhavé zlatobílé světlo, až proměníte pánev v "lávovou lagunu", můžete toto naakumulované světlo v pánvi nechat chvíli i mocně pulsovat nebo se "hadovitě svíjet". Pak ho prudce vydechujte do páteře a veďte zády s pocitem tepla a světla v míše a páteři až do lebky a nechte ho vlévat se do svého vědomí a tam "expandovat". Budete překvapeni, k JAK VELKÝM pozitivním změnám ve Vašem životě brzy dojde... Bytosti upozorňují, že musíme pochopit, že svůj osud si vyrábíme ve svých energetických centrech.

9. AKTIVACE CENTRA VŮLE

Centrem vůle je energetické centrum v solaru. Pokud bychom ho aktivizovali jen o 1% nad současný planetární průměr, disponovali bychom schopností v podstatě ZHMOTŇOVAT svá přání. Bohužel toto centrum je v nás oslabováno hlavně výchovou v raném věku. Také je zatíženo a blokováno kódy ze spodních center, oslabující negativní energií z našich vlastních minulých životů (energoinformační proudění z 3. centra v břiše) a z životů našich předků (uložených ve vnitřních hladinách 2. centra v pánvi). Skrze oslabené centrum vůle "skrze nás" žijí PROGRAMY MINULOTI, tzv. karma. Karma neexistuje, ani osud, přesto 99% lidí odžívá život podle karmického scénáře. Jde o to, že mají svá spodní centra naplněna PROGRAMY a KÓDY, které vytvářejí velmi přesvědčivou ILUZI KARMY a OSUDU. Tyto kódy se uvolňují do páteřního kanálu, jsou distribuovány do našeho vědomí, našich buněk, našich životů... Pokud vyčistíme spodní centra, zbavíme se veškeré "lidské karmy". Jak správně uváděli staří jógíni, "karmu" lze spálit během minut... Ale k tomuto "spálení" potřebujeme OBROVSKOU ENERGII, kterou můžeme získat jen z vyššího zdroje. Jde o energii VYŠŠÍCH SVĚTŮ, dimenzí bezmezné Lásky a Svobody. Zde energie vibruje dostatečně rychle, aby mohla posloužit danému účelu. Na tyto dimenze jsme napojeni skrze svá vyšší energetická centra - především ta od 7. centra (v temeni lebky) výš. Ale "filtrem" je také 4. (srdeční) centrum. Pokud není dostatečně aktivní, vyšší energie dolů prostě neproteče, neprojde... 4. centrum je centrem EMPATIE, tedy schopnosti VCÍTIT SE do jiných bytostí. Jedině tato schopnost vede k prožitku, kterému říkáme láska. Průtočnost srdečního centra je tedy jakási "vesmírná pojistka" - bytost, která není ještě schopna soucitu, nemůže vědomě měnit hmotnou realitu, protože by své schopnosti - ke škodě jiných - nezvládla...

Během úplňkové meditace se dostáváme do přímého kontaktu s vyššími dimenzemi a máme dostatek čisté a rychle vibrující energie. Centrum v solaru můžeme velmi dobře očistit, odblokovat - a nadstandartně aktivizovat. Mnozí lidé se podvědomě bojí vzít na sebe odpovědnost za utváření reality a odmítají realizovat skrze sebe aspekt Tvůrce. Ale přitom jsou zároveň nespokojeni i s rolí karmické loutky. Čím více zaktivizujete solar, tím více v sobě posílíte aspekt Tvůrce. Čím jasněji solar září, tím snadněji a v kratším čase dosahujeme našich cílů. Čím silnější je toto centrum, tím snadněji dokážeme ve svém životě zhmotnit jakákoliv svá přání. Pomalu dospíváme do role Vědomých Tvůrců reality. Pokud chcete využít úplňkové meditace k posílení centra vůle, v jakékoli fázi meditace a libovolněkrát nadechujte pomalu, dlouze do solaru TEPLÉ, ZLATÉ SVĚTLO. Na nádechu přitom můžete, aspoň ze začátku, v duchu vyslovovat mantru "DŽA- WA" (DŽA na nádechu a WA na výdechu). Tím toto centrum opravdu mocně posílíte. DŽA - WA (dříve se to psalo YAH - WA) je silná kódová mantra, která sloužila i k označení ASPEKTU TVŮRCE a TVŮRČÍ ENERGIE, projevující se na hmotné úrovni jako takové. V době Velkého Úpadku zdegenerovala tato mantra, sloužící k práci na sobě, ve jména různých "bohů", protože před Zapomenutím lidé žádné "bohy" nepotřebovali. Tak vznikl ŠIVA a v Egyptě YAHWA (Jahve). Později bylo toto mantrické slovo zcizeno černými židovskými mágy, kteří ve "starozákonních dobách" používali mocnou astrální larvu (Jehova) hlavně jako zbraň na vyhlazování "méněcenných" národů. Slovo YAH-WA se nikdy nevyslovovalo ve své písemné formě, ale vždy, i v egyptských dobách, jako DŽA - WA. Není náhoda, že YAH-WA (Jahve) byl sluneční bůh, vlastně šlo o OZNAČENÍ SLUNCE, jeho energie a inteligence. Solar je PŘÍMO spojen s jedinou a ústřední hvězdou naší soustavy, se Sluncem. V Africe dodnes mnohá etnika uctívají Sluneční božstvo DŽA.

Toto energetické centrum bylo velmi důležité i pro mnohé kultury Střední a Jižní Ameriky a také např. pro obyvatele Japonska. Je zajímavé, že vlivem morfogenetických polí, na která jsou naše spodní centra velmi silně napojena, mají i v současnosti potomci Inků v Peru nebo Japonci energeticky poněkud AKTIVNĚJŠÍ solar. Solaru se říká v Japonsku HARA, v Peru CUZCO. Někdy v tomto označení splývá se solarem celé 3. centrum v břiše, protože solar je vlastně vibračně "nejvyšší" součástí energetického systému 3. centra. Všechny tyto kultury pracovaly velmi s energií Slunce, jejich zasvěcenci pumpovali tuto energii do solaru. Energie v solaru je velmi mocná a i když neaktivujeme dostatečně srdeční centrum, může její použití vést (vždy ale dočasně) k dosažení velkolepých cílů a záměrů. Může být i zneužita - starozákonní magie Židů, ovládnutí a kontrola prakticky celé Jižní Ameriky Inky atd... Asi nejdéle udržovaly právě vědění o tomto centru slovanské národy, jejichž jazyk (později jazyky) se nejvíce podobaly kosmickému mantrickému pra-jazyku z doby Bdění, SANSKRTU. Slovo ŽIVA označovalo POSVÁTNOU ŽIVOU SÍLU, životní energii a také "pránu", kterou lze do solaru vdechovat a čerpat ze Slunce, ze stromů atd... České slovo ŽIVOT má velice silnou a vysokou vibraci a kdykoli je kdekoli vysloveno, čistí energeticky prostor a zvyšuje vibrace, jelikož je to vlastně MANTRA. V ruštině slovo "ŽIVOT" znamená přímo BŘICHO. Dokonce ještě pravoslavní kněží a mniši (ruská a řecká archaická forma křesťanství, v podstatě kopírující obřady vykonávané ve starověkých chrámech ve Středomoří) pracovali ještě v 19. a 20. století např. na poloostrově Athos mocně s centrem v solaru a energií v břiše, této účinné meditační metodě se říkalo "zření Boha v břiše"! Bohužel spolu s formou křesťanství, šířenou Franky, došlo k likvidaci slovanského transcendentního vedení, které bylo obrovské a spolu s tím i k velkému psychofyzickému oslabení Slovanů jako takových. Všeobecně se dá říct, že pokud nějaký národ soustředí energii do SOLARU, získává nutně DOMINANTNÍ POSTAVENÍ. Ale pokud ho zneužije, je posléze "smeten" nějakým protivníkem, protože podobné přitahuje podobné a agresor přitahuje agresora (pokoření Egypta Římany, likvidace Inků Španěly, rozdrcení Japonska Američany atd...).

Být tvůrcem reality od nás vyžaduje přijmout odpovědnost za své rychle se materializující myšlenky i za veškeré sklony své mysli. Když máme aktivnější solar, naše myšlenky se i v lidské společnosti prosazují snadněji než myšlenky jiných lidí. A tím spíše si na ně musíme dát pozor... Během úplňkové meditace můžete aktivizovat centrum vůle více než snadno. Tedy nadechujte z "vyššího zdroje" ZLATÉ, TEPLÉ světlo a vydechujte ho do solaru spolu s vnitřním vyslovováním mantry DŽA - WA. Snažte se naakumulovat v solaru co nejvíc zlaté světelné energie, až se solar začne do hloubky prohřívat a vibrovat. Velmi účinné je představit si v solaru energetickou pulsaci. Čím víc se centrum v solaru zahřeje a rozsvítí, tím lépe! Energie naakumulovaná v solaru může být tak koncentrována, že připomíná pocitově roztavené, žhavé zlato. Nebo si můžete představit, že máte v solaru malé, ŽHAVÉ SLUNCE. Během úplňkové meditace si můžete dokonce představit, že se vylaďujete na samo Slunce, je jedno, že je venku tma, v rozšířeném stavu vědomí uvidíte Slunce, jak se vznáší jako živá, vědomá koule ohně v černém kosmickém prostoru... Pak si můžete představit, jak ze slunečního povrchu vystřikuje vzhůru žhavé magma, možná to SKUTEČNĚ spatříte... Můžete si vizualizovat, že Vás pruh poloprůzračné magmatické energie spojuje jako kosmická "pupeční sňůra" se Sluncem a Vy skrze tuto šňůru čerpáte mocnou sluneční energii... Přímo ve Slunci žijí bytosti, jejichž těla jsou jemnohmotná, jsou to mocní správci určitých úrovní existence Sluneční soustavy. Možná se na ně naladíte. Mohou na sebe vzít podobu průzračně zlatých "solárních andělů". Pokud je zaregistrujete, požádejte je o pomoc a o zesílení celého procesu. Jinak Vám budou během provádění VŠECH technik asistovat Bytosti Světla, které samozřejmě také můžete KDYKOLI požádat o jakoukoliv pomoc...

10. LÉČENÍ

Během úplňkové meditace můžete léčit dálkově i jiné lidi nebo jakékoliv bytosti (zvířata, rostliny). Existují velmi účinné techniky předávání velkého množství rychle vibrující energie na dálku. Tyto techniky channelingově přijímá PCH od Bytostí Světla. Jde vesměs o kombinaci JEDNODUCHÉ VIZUALIZACE s DECHOVÝMI technikami. Jak říká PCH, "čím jednodušší technika, tím bývá účinnější". Jsou to tedy techniky, které se dokáže naučit používat každý, kdo má jen trochu zájem a chuť... Země v současnosti přijímá nesmírné množství energie a její pole vibrují již daleko rychleji než např. před rokem nebo 5ti lety. K účinnému přenosu léčivé energie lze proto použít dnes již ZCELA JINÉ mentální technologie, než ještě nedávno bylo možné. Využijme toho! Tyto metody jsou daleko účinnější než ty, které jsme doposud měli k dispozici (jistě, díky za ně, ve SVÉ době byly potřebné). Vše se ale VYVÍJÍ a nelze ustrnout. V Japonsku byl např. vyvinut systém "REIKI". Ve skutečnosti jde jen o malou a zjednodušenou část technik, přejatých ze starého tibetského lamaistického systému, který opět přímo čerpal z pradávného šamanského systému BON-PO, který je opět jen zlomkem supersystému z doby Bdění (asi před 10 000 lety). "KI" znamená prostě energie, je to pojaponštěný čínský pojem označující pránu a životní sílu "CHI". ( Odtud CHI- KUNG...) Toto slovo je mantrického původu, vychází z mocné zvukové mantry KCH. Ta byla šamany v Asii (ale i v Africe, Amazonii atd...) používána po tisíciletí k ROZPROUDĚNÍ ENERGIE. Mnoho důležitých slov označujících klíčové složky a hlavní síly Bytí má mantrický původ.

Během prudkých výdechů vede vnitřní vyslovování mantry "KCH" k silným pohybům energie odkudkoli kamkoli. Doprovodná vizualizace či záměr pak určí, ODKUD a KAM se energie přemístí. Existují modifikace této mantry jako KCHA (obecně použitelná pro JAKÝKOLI přenos) a KCHU (zvedající energii páteřním kanálem nahoru). Z mantry (transformujícího prazvuku) KCHU vznikl pojem "energie KCHU, KU - později "KUNDALINI", označující sílu stoupající nebo proudící páteřním energetickým kanálem, zvaným v józe "sušumna nádi". Také šamani křováků a Pygmejů znají pojem "síla KU" a spojují jej s pohybem energie páteří vzhůru. REIKI býval účinný systém, byl během desetiletí ovšem velmi zatížen osobním energetickým balastem mnoha jeho "uživatelů", což je běžné u všech jakkoli používaných morfických energoinformačních polí.

Proto je v současnosti poměrně obtížně ho efektivně používat. Každý vytvořený energetický útvar má tendenci snižovat své vibrace, pokud dlouhodobě nabírá hrubé energie jakýchkoli programů, které ve své původní podobě existují ve "zvířecích" energetických polích a do lidské roviny jsou jen převedeny. Tyto programy nejsou vůbec "špatné", ale v lidské rovině mohou být napadeny negativními kódy, jakýmisi "viry" a jejich podoba je zdeformována. Jde o typické zvířecí programy z dolních čaker, které ve světě lidí na sebe berou p